Kontakty

CENTRAL RAILWAYS, a.s.
Horárska 12, 821 09 Bratislava

Prevádzková pobočka:
Továrenská 1, 943 01 Štúrovo

IČO: 44 907 893
DIČ: 2022880200
IČ DPH: SK 2022880200

Bankové spojenie:
č.ú.: 2112430004/8130
Citibank Slovakia a.s.,
Mlynské nivy 43,
825 01 Bratislava

Vedenie spoločnosti:
tel.: (+421) 905 495 635
jan.levicky@crw.sk
crw@crw.sk

Obchod:
tel.: (+421) 918 858 420
obchod@crw.sk

Ekonomické oddelenie:
tel.: (+421) 915 853 830
efaktury@crw.sk

Prevádzka:
tel.: (+36) 30 635 3299
gabor.toth@crw.sk
crw@crw.sk

Dispečing:
tel.: (+36) 20 394 5035
dispo@crw.sk

Kontakt AVV:
tel.: (+421) 905 415 797
miroslav.toth@crw.sk

Kontakt pre novinárov:
Petra Jamrichová
komunikačná agentúra

PRo Communications
tel.: +421 904 094 487
jamrichova@procommunications.sk