PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

Nosným prvkom ponúkaných služieb je železničná preprava. Hlavný poslaním spoločnosti je zabezpečovať prepravu tovaru vo vnútroštátnej a v medzinárodnej železničnej preprave na vysokej úrovni využitím kvalifikovaného odborného personálu a elektrických hnacích dráhových vozidiel v kombinácii viacsystémových a jednosystémových riešení na železničných tratiach v správe MAV a GYSEV.

Výhodou ponúkanej služby sú prepravy v režime vnútro, dovoz, vývoz a tranzit s napojením na našich spoľahlivých partnerov vo vnútrozemí a v zahraničí, ako i možnosť interoperabilného prestupu cez pohraničné prechodové stanice bez potreby zmeny hnacieho dráhového vozidla. Takýmto prístupom vieme dosahovať skracovanie jazdných časov a garantovať tak dodržanie dodacej lehoty.

Ako súčasť tohto produktu ponúkame tiež služby návozov vozňov a hnacích dráhových vozidiel na ucelených vlakoch na frekventovaných ramenách v kombinácií s poskytovaním súvisiaceho posunu v požadovanej železničnej stanici.

Kontaktujte nás

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

TRAKČNÝ VÝKON

PRENÁJOM RUŠŇOVODIČOV

BUDAMAR GROUP