TRAKČNÝ VÝKON

V rámci produktu "trakčný výkon" poskytujeme zabezpečenie prepráv pre iných dopravcov v prípade nedostatku ich vlastných kapacít a to dodávateľským spôsobom dodaním obdorne kvalifikovaného rušňového personálu a hnacieho dráhového vozidla. Široký rozsah traťových a typových poznaní nášho rušňového personálu v kombinácii s vhodným typom elektrického hnacieho vozidla nám umožnuje pokryť potreby zákazníkov takmer na celej železničnej sieti v správe MAV a Gysev. 

Kontaktujte nás

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

TRAKČNÝ VÝKON

PRENÁJOM RUŠŇOVODIČOV

BUDAMAR GROUP